KAYNAKLAR

Bilgi Üniversitesi Pro Bono Ağı’nın “Bilgi Edinme Hakkı”na dair hazırladığı rehber: http://www.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/haber/3010/bilgi-edinme-hakknn-kullanlmas-ve-uygulamadan-ornekler/

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneğinin Türkçe’ye çevirdiği Cezaevi Müdürleri ve Politika Yapıcılar için Kadınlar ve Hapsedilme Üzerine El Kitabı: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/UNODC_Women_and_Imprisonment_Turkish.pdf  

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneğinin Türkçe’ye çevirdiği Özel İhtiyaçlara Sahip Mahpuslar Üzerine El Kitabı: http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Prisoners_with_special_needs_HB_Turkish.pdf

Kadınlarla Dayanışma Vakfı tarafından Türkçe’ye çevrilen Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi: Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları

Türkiye’de bulunan açık ve kapalı cezaevlerine listesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

KİTAPLAR

mahpus hakları

Başak Ekinci & Mustafa Eren, TCPS Kitaplığı, 152 s.

Kaynak: http://bianet.org/bianet/insan-haklari/163694-mahpuslar-icin-el-kitabi-hazir 

 

korkma_KAPAK_BAS

Sibel Öz & Ayşegül Tözeren, 222 s.

Notabene Yayınları: http://www.notabeneyayinlari.com/tur_detay.php?id=172

 

667521

Hamdiye Çiftçi Öksüz, 218 s.

İkinci Adam Yayınları