Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CISST):

http://www.cezaevindestk.org/

Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV):

http://kadav-ist.org/

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD):

http://www.esithaklar.org/

Dışarıda Deli Dalgalar İnisiyatifi:

www.delidalgalar.com

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TCYOV):

http://www.tcyov.org/

Gündem Çocuk Derneği:

http://www.gundemcocuk.org/

Bilgi Üniversitesi Hukuki Yardım Ağı (Pro Bono):

http://www.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/haber/2659/hukuki-yardim-agi-pro-bono/

İnsan Hakları Derneği (İHD):

http://www.ihd.org.tr/

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV):

http://tihv.org.tr/

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi (RUSİHAK):

http://www.rusihak.org/

Türk Tabipler Birliği (TTB):

http://www.ttb.org.tr/

İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu:

http://www.istanbulbarosu.org.tr/Document.asp?Konu=506&DocumentIndex=komisyonlar/khkom/kadinhaklari.htm

GÖRÜLMÜŞTÜR:

http://gorulmustur.org/

Helsinki Yurttaşlar Derneği:

http://www.hyd.org.tr/

İnsan Hakları Gündemi Derneği:

http://www.rightsagenda.org/index.php

İnsan Hakları Ortak Platformu:

http://www.ihop.org.tr/

Mahsus Mahal Derneği:

http://www.mahsusmahaldernegi.com/

MAZLUMDER:

http://www.mazlumder.org/

Mültecilerle Dayanışma Derneği:

http://www.multeci.org.tr/

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV):

http://www.tohav.org/

Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri (TUHADFED)

tuhadfed@gmail.com

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi:

http://www.amnesty.org.tr/

Gökkuşağı Kadın Derneği:

https://gokkusagikadin.wordpress.com/

İMECE Kadın Dayanışma Derneği:

http://www.kadinlarinimecesi.org/

Mor Çatı:

https://www.morcati.org.tr/tr/

Sosyalist Feminist Kolektif:

http://www.sosyalistfeministkolektif.org/

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği:

http://www.ucansupurge.org/